Klubík malých badatelů

Jsme lesní klubík, který vychází a uplatňuje principy lesních školek a lesních klubů.

Zázemí lesní školky Trutnov

Věříme, že pobyt dětí v přírodě je nejzdravějším způsobem trávení času a měl by mít přednost před jakoukoliv řízenou činností. Dnešní děti mají prokazatelný pohybový deficit, většinu času tráví organizovaně a jsou tak odpojeny od živého proudu. Přirozený pohyb člověka v přírodě díky jejím nerovnostem má prokazatelně příznivý vliv na vývoj nervové soustavy. Samotná příroda zároveň přináší poznání něčeho většího, vzbuzuje v nás neustálý úžas a radost, protože i my jsme její součástí.

 

Milí rodiče a děti,

jsme tady pro vás a s vámi, přijďte mezi nás a poznejte krásy všedních dnů strávených na Bojišti, kde si každý najde své místo k pozorování, bádání, objevování a nalezení sebe sama. Lesní klubík malých badatelů zajistí hlídání dětí stejně tak jako klasická lesní školka, z jejíchž principů vycházíme. Péče o dítě v přírodě, je pro nás zcela zásadním vjemem pro správné fungování našeho lesního klubu a ke každému dítěti přistupujeme zvlášť, s jeho vlastními potřebami a individualitami.

Naším mottem je: 

"Není klacík jako klacík".

Přijďte zjistit, zda  s námi naleznete naplnění našeho motta.

Ozvěte se nám na telefon +420 731 880 415 nebo email badatele.bojiste@gmail.com.

Těšíme se na vás a vítáme vás mezi námi.

Karolína a Adriana

Lesní klub je určen dětem, které milují volnost v přírodě, rády běhají, skáčou, šplhají, dloubají, bloumají, prozkoumávají, tvoří…

Děti malují na přírodní materiály.

Lesní klub je určen dětem, které milují volnost v přírodě, rády běhají, skáčou, šplhají, dloubají, bloumají, prozkoumávají, tvoří…

Malování

Jsme tady pro vás a naše děti.

Zázemí lesní školky Trutnov