Lesní školka Trutnov

Příměstský tábor

Pojďte s námi objevovat taje přírody

Termín

29. 7.–2. 8. 2024
19. 8.–23. 8. 2024

Čas a místo

8–16 hodin – Letní ulice, Trutnov Volanov – areál Lesní školky

Cena

2800 Kč

Pro koho je tábor určen

pro děti od 5 do 12 let (nemusí být žáky lesního klubu)

Na co se můžete u těšit?

 • Během tábora nahlédneme s dětmi formou her do tajů přírody.
 • Vyzkoušíme si badatelské pomůcky, lupy, pinzety a dalekohled – jejich využití v přírodě
 • Naučíme se poznávat druhy stromů, keřů, květin a hub.
 • Řekneme si, jak se v přírodě orientovat s mapou, kompasem, ale i bez nich.
 • Přírodniny využijeme ke kreativním hrátkám. Připomeneme si, jak přírodu vnímat všemi smysly – zapojíme oči, sluch, hmat, čich i chuť.
 • Naučíme se, jak každý z nás může přírodu chránit a uklízet. Jak dlouho trvá než se v přírodě jednotlivé odpady z recyklují a další.
 • Celodenní výlet.
 • Zdravá, domácí, vegetariánská strava

Co si vzít s sebou na tábor:

 • vhodné oblečení a obuv – nepromokavé oblečení, náhradní oblečení (lze ponechat v jurtě), pláštěnku, holínky a pevnou obuv, 
 • batůžek se svačinou a láhev s pitím (čerstvou vodu v průběhu dne dětem doplňujeme),
 • kopii průkazky zdravotní pojišťovny,
 • balíček papírových kapesníků,
 • doporučujeme mít věci podepsané, aby nedošlo k záměně.

Harmonogram týdne

PONDĚLÍ – seznamovací aktivity, smyslové a pohybové hry. 
Cíl: Poznání se navzájem + zjištění očekávání dětí + motivace na eko témata.

ÚTERÝ – “Stromy a Živočichové” – Flóra: poznávání, co roste kolem, proč jsou stromy důležité.
Cíl: Pochopení, proč je důležitosti lesní pestré krajiny. 
Fauna – zkoumání, hledání a poznávání živočichů kolem nás. 
Cíl: Poznání pestrosti fauny a získání badatelských dovedností.

STŘEDA – celodenní výlet. Přesné místo bude upřesněno na základě počasí.

ČTVRTEK – “koloběh vody” – zkoumání chování vody v krajině. 
Cíl: Uvědomění si, že voda je důležitým prvkem v krajině.

PÁTEK – “člověk a příroda” – shrnutí témat celého týdne + ochrana přírody. 
Cíl: Zopakovat předchozí cíle + naučit se, jak chránit přírodu.
od odpoledních hodin, táborák pro rodiče s dětmi, základní občerstvení bude zajištěno

Harmonogram dne

8:00 – příchod do prostoru areálu Lesní školky

8:00–9:00 – úvod do nového dne a tématu v areálu školky

9:00–11.30 – badatelská procházka a hry v přírodě, mimo areál lesní školky, včetně svačiny

12:00–12:30 – oběd v areálu lesní školky – venku

12.30–14.00 – odpočinkové aktivity

14:00–16:00 – pohybové aktivity v přírodě, mimo areál lesní školky

Storno podmínky

Po podpisu přihlášky je nutné uhradit nevratnou zálohu ve výši 1 500 Kč do 14 dnů od odeslání přihlášky. Zbylou částku ve výši 1 300 Kč je nutné uhradit do konce května 2024. V případě neuhrazení zbývající částky, propadá nevratná záloha ve prospěch příměstskému táboru a dítě se nemůže příměstského tábora účastnit.
V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány.

Nemoc je nutné doložit lékařským potvrzením.

Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést výhradně písemně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu karolina@lesniskolkatrutnov.cz.

V případě e-mailové komunikace je nutné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení potvrzeno ze strany organizátorů tábora.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se zaplacená částka za příměstský tábor nevrací.

Naše průvodkyně

Nadšený průzkumník a milovník přírody, který nevynechá jedinou možnost objevovat krásy našeho okolí.

Zuzana Bednářová

 Má ráda přírodu, zvířata, pohyb na čerstvém vzduchu a oblohu plnou hvězd.

Nikola Rostová

Přihláška na tábor

Tábor

Poplatek za tábor: 2.800,– Kč
Způsob úhrady: Na účet organizace – 2302342777/2010, do sdělení pro příjemce uveďte "jméno dítěte - příměstský tábor"

Termín tábora

O dítěti

Kolik dítěti bude v době konání tábora?

Kontakt na zákonné zástupce dítěte

dostupné v době trvání tábora
Zástupce

Příchody a odchody dítěte

Mimo výše uvedené zákonné zástupce.

Kontaktní údaje objednavatele

Souhlas

Při neuhrazeném poplatku bude místo postoupeno dalším zájemcům.