Ceník a přehled plateb

Vyzkoušejte lesní klubík Zdarma

Dítě s pokladnou na hraní.

Platby za docházku

Ceny zahrnují i pojištění dítěte.

Upozornění: uvedené ceny nezahrnují stravné.

Za docházku dítěte platí zákonní zástupci příspěvek na činnost. Příspěvek na činnost činí:

  • 2 dny v týdnu: 3000,-/dítě/kalendářní měsíc
  • 3 dny v týdnu: 4000,-/dítě/kalendářní měsíc
  • 4 dny v týdnu: 4800,-/dítě/kalendářní měsíc
  • 5 dnů v týdnu: 5600,-/dítě/kalendářní měsíc

Úhrada příspěvku na činnost je splatná vždy k 15. dni předchozího měsíce. Pokud 15. předchozího měsíce nebude příspěvek na následující měsíc uhrazen, zákonný zástupce dítěte bude na tuto skutečnost upozorněn pracovníkem Klubíku malých badatelů telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem a vyzván k platbě. Pokud poplatek na činnost nebude uhrazen do osmi kalendářních dnů (tj. do 28. dne v měsíci), bude okamžitě ukončena docházka dítěte. Dítě již 28. v daném měsíci nebude přijato k docházce do Klubíku malých badatelů a zbývající část platby do konce měsíce dítěti propadá bez nároku na jakoukoliv náhradu.

Další platby

  • platba za stravné - jedenkrát měsíčně, vždy za předchozí měsíc, v závislosti od počtu odchozených dnů a počtu odebraných obědů
  • platba na výlety, kulturní akce apod. - rodiče budou informování vždy dopředu o potřebné částce, kterou předají ráno v den konání akce přítomné průvodkyni/průvodci
  • v případě nepravidelné docházky je platba 500,- na celodenní/dítě, permanentka: 5 000,-/10 vstupů (bez stravy)
  • zkušební den: 500,– pro jedno dítě na účasti na programu bez rodiče (bez stravy)

Ukázkový den

  • účast dítěte na programu se zákonným zástupcem dítěte ZDARMA