Dítě si hraje venku s duhovou pyramidou

Ceník a přehled plateb

Důležité dokumenty ke stažení

Platby za docházku

Ceny zahrnují i pojištění dítěte.

Upozornění: uvedené ceny nezahrnují stravné.

Za docházku dítěte platí zákonní zástupci příspěvek na činnost. Příspěvek na činnost činí:

  • 1 den v týdnu: 2000,–/dítě/kalendářní měsíc
  • 2 dny v týdnu: 3000,–/dítě/kalendářní měsíc
  • 3 dny v týdnu: 4000,–/dítě/kalendářní měsíc
  • 4 dny v týdnu: 5000,–/dítě/kalendářní měsíc
  • 5 dnů v týdnu: 5800,–/dítě/kalendářní měsíc

Úhrada příspěvku na činnost je splatná vždy k 15. dni předchozího měsíce. Pokud 15. předchozího měsíce nebude příspěvek na následující měsíc uhrazen, zákonný zástupce dítěte bude na tuto skutečnost upozorněn pracovníkem Klubíku malých badatelů telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem a vyzván k platbě. Pokud poplatek na činnost nebude uhrazen do osmi kalendářních dnů (tj. do 28. dne v měsíci), bude okamžitě ukončena docházka dítěte. Dítě již 28. v daném měsíci nebude přijato k docházce do Klubíku malých badatelů a zbývající část platby do konce měsíce dítěti propadá bez nároku na jakoukoliv náhradu.

Další platby

  • platba za stravné – jedenkrát měsíčně, vždy za předchozí měsíc, v závislosti od počtu odchozených dnů a počtu odebraných obědů
  • platba na výlety, kulturní akce apod. – rodiče budou informování vždy dopředu o potřebné částce, kterou předají ráno v den konání akce přítomné průvodkyni/průvodci
  • v případě nepravidelné docházky je platba 500,– na celodenní/dítě, permanentka: 5 000,–/10 vstupů (bez stravy)
  • zkušební den: 500,– pro jedno dítě na účasti na programu bez rodiče (bez stravy)

Ukázkový den

účast dítěte na programu se zákonným zástupcem dítěte ZDARMA

Pohodlné, funkční a dostatečné oblečení je základem komfortu dětí pohybujících se celý den v přírodě.

Děti svačí na výletě v trávě.

Pro děti máme připraveno bezpečné útočiště.

Jurta