Denní režim

Děti obědvají v lesním klubu v Bojiště u Trutnova.

Program vychází z přirozeného rytmu roku. Děti pozorují změny v přírodě spojené s koloběhem ročních období. Pedagogická koncepce je tvořena tak, aby děti každý měsíc prožívaly tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit a tvoření v souladu s rytmem roku, lidovými tradicemi a svátky.

7.30–8.30 příchod dětí, ranní samostatné aktivity dle výběru a zájmu dětí

8.30–9.00 přivítání v kruhu, plán dne

9.00–11.30 svačina, pobyt v přírodě, tvořivá a vzdělávací činnost

11.30–12.30 návrat z činností, osobní hygiena, oběd

12.30–14.00 četba, odpočinek, klidové tvořivé činnosti

14.00–15.00 odpolední aktivity, pobyt v přírodě, tvořivá a vzdělávací činnost

15.00–15.30 vyzvedávání dětí