Děti a my

Lesní klub vs tradiční mateřská škola

Lesní klub (školka) a tradiční mateřská škola jsou dvě různé alternativy, které rodiče mohou zvolit pro své děti, když se blíží doba, kdy by měly začít navštěvovat předškolní vzdělávací zařízení v Trutnově. 

Zde je několik hlavních rozdílů mezi Lesním klubem a tradiční mateřskou školou:

 1. Venkovní prostředí 
  Hlavní rozdíl mezi Lesním klubem (školkou) a tradiční mateřskou školou je prostředí, ve kterém se děti učí. Lesní klub se obvykle provozuje v přírodě, což dětem umožňuje být na čerstvém vzduchu a objevovat přírodní prostředí. Na druhé straně se tradiční mateřské školy obvykle nacházejí v budovách a děti se učí v učebnách.
 2. Struktura dne 
  Dalším rozdílem mezi Lesním klubem a tradiční mateřskou školou je struktura dne. Lesní klub má tendenci být méně strukturovaný a více se zaměřuje na hru a volnou činnost. Děti mají větší svobodu a mohou si vybrat, co chtějí dělat, zatímco v tradiční mateřské škole jsou dny obvykle plně strukturované s určeným časem pro různé aktivity a učení.
 3. Učení v přírodě 
  Lesní klub umožňuje dětem učit se v přírodním prostředí. Děti mohou objevovat přírodu a učit se o ní z první ruky. To může pomoci dětem rozvíjet jejich přírodní zvídavost a zájem o přírodu, což může vést k lepšímu pochopení ekologie a udržitelnosti.
 4. Rozvoj sociálních dovedností 
  Lesní klub umožňuje dětem interakci s jinými dětmi v neformálním prostředí. Děti se učí spolupracovat, sdílet a komunikovat s ostatními. Toto může pomoci dětem rozvíjet sociální dovednosti a vztahy s ostatními dětmi.
 5. Rozvoj fyzických dovedností 
  Lesní klub může pomoci dětem rozvíjet fyzické dovednosti, jako jsou síla, koordinace a rovnováha. Děti se mohou pohybovat na nerovném terénu, lézt po stromech a hrát si s dřevěnými hračkami, což může podpořit rozvoj motorických schopností a zlepšit celkovou fyzickou kondici dětí.
 6. Flexibilita 
  Lesní klub (školka) je obvykle flexibilnější než tradiční mateřská škola. Rodiče mohou být schopni vybírat různé dny a časy, kdy děti navštěvují Lesní klub (školku), což jim umožní lépe přizpůsobit se svému harmonogramu.
 7. Ochrana životního prostředí 
  Lesní klub může také pomoci dětem rozvíjet vztah k přírodě a učit se, jak ji chránit. Děti se učí, jak udržet les a přírodu čistou a zdravou. Toto může podpořit ekologické myšlení a udržitelnost u dětí.
 8. Menší počet dětí 
  Lesní klub obvykle přijímá menší počet dětí než tradiční mateřské školy, což má několik výhod. Menší počet dětí vede k menšímu stresu a větší pozornosti pro každé dítě. To podporuje vytváření silnějších vztahů mezi dětmi a dospělými.

Celkově lze tedy říci, že Lesní klub (školka) má několik výhod oproti tradiční mateřské škole, zejména pokud jde o učení se v přírodě, rozvoj sociálních a fyzických dovedností a ochranu životního prostředí. Nicméně, rozhodnutí, které předškolní vzdělávací zařízení zvolit, by mělo být individuální a závisí na potřebách a preferencích dítěte a rodiny.